ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศฐาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2562

26 มิ.ย. 62

หลักเกณฑ์การบริหาร